Tuesday, 3 May 2011

Monday, 2 May 2011

Pelan Perancangan Strategik Pembangunan 2005-2013

Pelan ini sebagai asas atau landasan untuk memacu pembangunan sekolah secara komprehensif bagi tempoh masa selama sembilan tahun bermula 2005 hingga 2013

Pelan Pembangunan ini mengandungi 3 Fasa sepertimana berikut:


STRATEGI DAN PENDEKATAN